Välkommen till Oxelösunds kyrkogård

En kyrkogård värd att besöka
  vår 2013

Kyrkogården är en begravningsplats, en sorgens och minnenas plats, ett vilorum för de bortgångna men också en lugn och vacker park för dess besökare.

Det är en plats som kan ge tillfälle till ro och eftertanke där man kan promenera, vila, betrakta, begrunda och meditera.

Oxelösunds kyrkogård finner man ca en kilometer nordväst från stadens centralare delar, bredvid stadsdelen Frösäng.

Kyrkogårdens huvudentré och parkering ligger i anslutning till Frösängskapellet i kyrkogårdens södra del vilken man når genom en allé av klibbal, lind och björk.

 

Den ursprungliga kyrkogården invigdes 1930 och utformades av arkitekt Erik Gunnar Asplund, som även var med i utformningen av Skogskyrkogården i Stockholm. Inom den muromgärdade förgården finner man Frösängskapell, som invigdes 1938 även det formgivet av arkitekt Erik Gunnar Asplund.

Frösängskapell

Frösängs kapell av arkitekt Erik Gunnar Asplund

 

Klockstapeln som ligger i nära anslutning till kyrkogårdens entré samt Frösängskapellet, ritades 1926 av arkitekt Erik Lundberg och uppfördes samma år på berget i Oxelösund där S:t Botvids kyrka idag är belägen.1959 flyttades klockstapeln till kyrkogården där den står idag.

Klockstapel på Oxelösunds kyrkogård. Av Erik Lundblad

Klockstapel på Oxelösunds kyrkogård.
Av arkitekt Erik Lundblad

 

 

Kyrkogården har genom åren byggts ut och gestaltat nya områden. Längs östra kanten har urngravar kommit till efter det att kremationer blev vanligare i Sverige.  Även minneslunden som ligger på höjden i den norra delen med ett rofyllt vatten som porlar ner i dammen har kommit till. Åt väster har kyrkogården utökats med olika gravkvarter efter tidens gång och även nyare gravskick som askgravar och en askgravlund har anlagts här.

 

 

 

 

 • Senaste kommentarer

  Kyrkogården

  Expeditionstid:

  Måndag - fredag 11.00 - 12.00

   

  Telefontid:

  Måndag - fredag 10.00 - 12.00
  13.00 - 14.00

   

  Telefon: Fax:
  0155-29 34 20 0155-340 25

  oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se

   

  Adress:

  Oxelösunds kyrkogård
  Kyrkogårdsv. 4
  613 40 OXELÖSUND