Begravning


Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Att ta avsked av en anhörig genom en begravningsceremoni är troligen den äldsta kända mänskliga sedvänjan, den fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet, tröst och kontinuitet.

Begravningen kan fylla många olika funktioner. Den kan vara en akt av kärlek till den avlidne där vi tackar för allt vad den döde fått betyda och fortfarande betyder i våra liv. Den kan inbjuda till försoning med och förlåtelse för allt det som förblev ofärdigt och brustet i vår relation till den döde. Den kan erbjuda stöd och hopp för de sörjande i deras fortsatta liv.

Begravning 5

Begravningsgudstjänst

Begravningsakten skall därför så långt det är möjligt anpassas till den rådande situationen. Den skall ta betydande hänsyn till de anhörigas önskemål vad gäller tillexempel val av musik, psalmer, personlig utsmyckning med mera. Präst, musiker och anhöriga utformar gudstjänsten tillsammans så att avskedet kan få bli så personligt, meningsfullt och själavårdande som det bara är möjligt.

Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att ha en minnesstund där de anhöriga samlas för en stunds samvaro.
I vår församling kan vi erbjuda lokal för minnesstund och tar även hand om de praktiska förberedelserna.

För mer information, kontakta församlingsexpeditionen på telefon 0155-29 34 00.

 

Tacksägelse

I anslutning till dödsfall och begravningsgudstjänst sker tacksägelse i S:t Botvids kyrka vid söndagsgudstjänsten för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då inbjuds den/de närmast anhöriga att delta. Där läses den avlidnes namn upp och församlingen samlas i kort bön för den avlidne och de anhöriga medan kyrkklockorna ringer.

Alla helgongs dag foto Rikard Eriksson

Minnesgudstjänst

I Allhelgonatid hålls en minnesgudstjänst för dem som avlidit under året. De anhöriga får då en personlig inbjudan till denna.

 

Sorgegrupper

Vi inbjuder även till sorgegrupper för sörjande. Inbjudan går ut till änka/änkling cirka tre månader efter dödsfallet, en eller två gånger per termin.
Vår församling erbjuder även i samarbete med församlingar i och runt Nyköping sorgegrupper för barn och ungdomar. Läs mer under fliken ”Sländan”.

 • Senaste kommentarer

  Kontakta oss

  Expeditionstider:

  Besök och telefontid Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag 9-15

  Fredag Stängt

  Lunchstängt 12-13

  Telefon: Fax:
  0155- 29 34 00 0155-321 97

  oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se

   

  Adress:

  Oxelösunds församling

  Kyrkogatan 12

  613 30 OXELÖSUND